Home

Nieuws

Bleker: graag meer budget voor NVWA

Den Haag - Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw zou graag willen dat er meer geld beschikbaar komt voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Dat zegt hij bij het behandelen van het jaarverslag van het ministerie van landbouw in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft kritiek geuit op de wijze waarop de financierig van de NVWA was geregeld. De uiteindelijke uitgaven waren 74 miljoen euro hoger dan de begroting. Bleker verweerde zich door te zeggen dat dit deels te maken heeft met de werkwijze bij het opstellen van de begrotingen. "Maar de Kamer heeft zeker een punt gemaakt", zegt Bleker. Hij zegt toe dat de begrotingen in de toekomst realistischer zullen worden gemaakt en indien nodig eerder worden bijgesteld in de voorjaarsnota of de ontwerpnota.

Bleker wil het budget voor de NVWA zodanig vaststellen dat er in redelijkheid vanuit kan worden gedaan dat voor dat geld de kerntaken ook kunnen worden uitgevoerd. "En het daadwerkelijke pakket van taken moet ook weer op dit budget worden afgesteld", vindt Bleker.

De staatssecretaris wil gelijk een winstwaarschuwing geven. "De taken van de NVWA, handhaving en toezicht op het gebied van voedselveiligheid, gezondheid en welzijn zijn heel belangrijk. In de loop der jaren zijn we hiermee door alle veranderingen wel aan de grens gekomen van wat haalbaar is", vindt Bleker. Hij zou graag meer budget hebben voor de uitvoering van deze belangrijke taken van de NVWA.

CDA-kamerlid Ger Koopmans erkent het belang van de taken van de NVWA. "Maar hierin moeten ook prioriteiten worden gemaakt." Koopmans vindt dat het meer in landsbelang is om de exportcontroles op orde te hebben dan om controles bij sportkantines of controles op mestuitrijden uit te voeren, terwijl daar geen directe aanleiding voor is.

Bron: Boerderij Vandaag

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.