Home

Nieuws

1,5 procent extra loon 2012 in cao glas

Werknemers in de glastuinbouw krijgen er dit kalenderjaar in totaal 1,5 procent bij. Dat is de uitkomst van de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers.

In de tweejarige cao worden de salarissen in totaal in drie stappen verhoogd met 2,75 procent, oftwel 1,4 procent per jaar. De landelijke looneis van FNV was 2,5 procent in 2012. Volgens werkgeversorganisatie LTO Noord Glaskracht is het eindresultaat in overeenstemming met de landelijke terughoudende loontrend. De stijging van 1,5 procent in 2012 komt overeen met de stijging in 2009. In 2010 en 2011 kwam de loonstijging door de crises uit op 1 procent en 0,75 procent. Dat is nu ook afgesproken voor de komende twee jaar.

In de nieuwe cao voor de glastuinbouw worden bedrijven verplicht gebruik te maken van de door de stichting Normering Arbeid (SNA) op basis van NEN 4400 gecertificeerde uitzendbedrijven. Tot nu toe gold dat als sterke aanbeveling. Volgens LTO Noord Glaskracht betekent dit dat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden bij schade in geval van gebruik van niet-gecertificeerde bedrijven. De vakbond kan bovendien nu juridische stappen zetten tegen werkgevers die met bijvoorbeeld Turkse loonbedrijven blijven werken. Binnen LTO start een geschillencommissie waar klachten gemeld kunnen worden over werkgevers en hun uitzendbureaus. De glastuinbouw is de eerste agrarische sector waar de certificeringseis geldt. In andere sectoren geldt alleen een aanbeveling voor gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Jeroen Verheul

Of registreer je om te kunnen reageren.