Home

Nieuws

'Teelt moet instrumenten meer oppakken'

De teelt pakt instrumenten die het Productschap Tuinbouw financiert nog niet voldoende op. Die worden pas een succes als meer telers gebruik maken van de faciliteiten. Dat zei PT-secretaris Michiel Gerritsen dinsdag in de sectorcommissie voedingstuinbouw over instrumenten als CO2-footprint en MVO onder glas, beide gemaakt om telers interactief voor te lichten over hun duurzaamheidsgedrag.

“Het probleem is dat we prachtige instrumenten hebben, maar het wordt pas een succes als ze gebruikt worden. Het moet nog beter toegepast worden.”

Circa 35 telers hebben via het onlinemodel MVO onder glas een  maatschappelijk jaarverslag opgesteld en zo de prestaties vergeleken op gebied van duurzaamheid. Dat zou eigenlijk breder uitgerold moeten worden. Het CO2-footprintmodel is een succes omdat het internationale erkenning heeft. De sector kan daar dus stevig gebruik van maken.

Draagvlak onder primaire bedrijven moet een voorwaarde zijn, vindt ZLTO. Zo moet een ander instrument om spelelementen in te bouwen in uitvoerend werk in de kas (gaming) volgens ZLTO aantoonbaar glastuingroentebedrijven trekken voordat financiering plaatsvindt. Eerder had de teelt twijfels over het project om aantrekkelijker werk te creëren. Een consortium van bedrijven uit vooral sierteelt is nu aan de slag met het project.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Jeroen Verheul

Of registreer je om te kunnen reageren.