Home

Nieuws

Snelle toelating van Altacor voor radijs

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft in zijn vergadering van 25 maart besloten het middel Altacor toe te laten. Bijzonder is dat tegelijkertijd met de toelating van het hoofdetiket een vereenvoudigde etiketuitbreiding ten behoeve van de bedekte teelt van radijs is gerealiseerd.

Cor de Vries, contactpersoon gewasbescherming van de Landelijke commissie radijs reageert verheugd: “In principe hadden we niets tegen bodeminsekten als koolvlieg. Het zou mooi zijn als Altacor in die periode van het jaar dat koolvlieg speelt de druk kan verlagen”.
Het Fonds Kleine Toepassingen heeft de uitbreiding financieel mogelijk gemaakt. Het fonds wordt gefinancierd door De Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.
De procedure voor het realiseren van de toelating was een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding. Bij deze procedure worden gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit niet formeel zijn getoetst. Gebruik van dit middel in deze teelt is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de toepasser.
De toelating is een voorbeeld van de gezamenlijke inspanningen van de organisaties die samenwerken in het Expert Centre voor Specialty Crops. Eén van de doelen van het Expert Centre is om een snellere procedure voor etiketuitbreidingen te realiseren, mede om gewasbeschermingsknelpunten en aanvragen voor een vrijstelling in kleine teelten te voorkomen.

Bron: ECSC

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.