Home

Nieuws

Signum weer inzetbaar in Chinese groenten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden breidt de toelating van het middel Signum uit in de bedekte teelt van Chinese kool. Deze etiketuitbreiding geeft een meerjarige oplossing voor de beheersing van botrytis in de bedekte teelt van Chinese kool, alsmede in de bedekte teelt van amsoi, paksoi en de overige oosterse bladkolen.

Paksoi-telers zijn blij met de uitbreiding van het etiket. “Voor herfst en winterteelten is Signum een mooie én noodzakelijke aanvulling op het smalle pakket aan middelen dat we hebben”, aldus Ardi Huizer, paksoiteler in Heerjansdam.
Het Fonds Kleine Toepassingen heeft de uitbreiding financieel mogelijk gemaakt. Het Fonds wordt gefinancierd door De Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.
De procedure voor het realiseren van de toelating was een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding. Bij deze procedure worden gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit niet formeel zijn getoetst. Gebruik van dit middel in deze teelt is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de toepasser.
Bron: ECSC

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.