Home

Nieuws

Kamp pakt schijnconstructies aan

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt met nieuw beleid om schijnconstructies met werknemers uit Oost-Europese landen tegen te gaan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp wil de schijnconstructies hard aanpakken door bestaande handhavingsactiviteiten op dit gebied op te schalen. Controles in de land- en tuinbouw hebben hierbij de prioriteit.

Via de arbeidsconstructies spelen volgens het ministerie twee potentiële problemen: het ontduiken van de vereiste tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren en onderbetaling omdat er niet aan de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag wordt voldaan. Voor werknemers die tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd geldt ook de Nederlandse cao, ook al werken ze voor een buitenlandse opdrachtgever.

Kamp gaat de periode voor meldingsplicht van werknemers zonder tewerkstellingsvergunning verkorten en het kunnen overleggen van schriftelijk bewijsstukken verplicht stellen. Kamp wil de boetes bij een tweede overtreding verdubbelen naar 24.000 euro per werknemer en bij een derde keer wordt het bedrijf gesloten.

In 2011 waren 659 Roemen en 411 Bulgaren werkzaam in de Nederlandse land- en tuinbouw via daadwerkelijke dienstverlening, zonder tewerkstellingsvergunning met een meldingsplicht. Dat zijn 126 werknemers meer dan in 2010. In dezelfde periode nam het aantal tewerkstellingsvergunningen voor Bulgaren en Roemenen met 1.743 af, naar 923. ”Deze cijfers laten zien dat er geen sprake lijkt te zijn van communicerende vaten.”

Bron: Boerderij Vandaag - Auteur: Mariska Vermaas

Of registreer je om te kunnen reageren.