Home

Nieuws

Verenigingen ontvangen nog steeds geen GMO

Een onbekend aantal telersverenigingen is nog steeds verstoken van GMO-gelden als sanctie voor het niet voldoen aan de eisen. Dat meldt het PTdesgevraagd, uitvoerder van de regeling.

In oktober werd bekend dat ‘meerdere telersverenigingen’ een schorsing hebben gekregen vanwege het niet voldoende naleven van de leveringsplicht door de leden en de prijsbepaling door de telersvereniging. De schorsing houdt in dat de verenigingen de gelegenheid krijgen om de werkwijze te corrigeren. Zolang dit niet het geval is, worden betalingen van GMO-subsidies aangehouden.

Het PT heeft deze week een circulaire uitgebracht om de sector scherper te doordringen van de knelpunten bij de uitvoering, zoals de leveringsplicht,de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn indien een producentenorganisatie taken uit heeft besteed aan andere partijen en de wijze waarop de producentenorganisatie moet aantonen dat zij de regie over de verkopen heeft. Ook met een handleiding voor telers wordt duidelijk gemaakt dat een teler met overtredingen de GMO-inkomsten van de afzetorganisatie op het spel zet. Een afzetorganisatie moet daarom zelf sancties achter de hand hebben om telers te dwingen te opereren volgens de wettelijke regels.

Over GMO zijn kamervragen gesteld. Er zijn gelden teruggevorderd over afgesloten jaren. Dat leidt tot veel onrust en onzekerheid onder telers.

Of registreer je om te kunnen reageren.