Home

Nieuws

Tuinders zien hoop gloren

Tuinders zijn positiever over hun rendement dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête onder agrarisch ondernemers door Flynth Accountants en Adviseurs.

Uit de jaarlijkse Ondernemersenquête van Flynth kan een gestegen positieve verwachting ten opzichte van 2011 worden gedestilleerd. Vorig jaar dacht 35 procent van de ondervraagden het komend jaar een beter rendement te zullen halen. Nu is dat 40 procent. Dat is nog wel lager dan in 2010 en in 2009 (respectievelijk 48 en 65 procent).

De ondernemers hebben wel weer iets minder investeringsplannen dan vorig jaar: 49 procent nu tegenover 54% vorig jaar. De specifieke vraag naar plannen om in zonnepanelen te investeren werd door 21 procent van de ondervraagden positief beantwoord. Het afgelopen jaar investeerde 7 procent daadwerkelijk in zonnepanelen.

Opvallend is ook de verschuiving in de antwoorden op de vraag naar waar men de grootste kansen ziet. In 2008: kostprijsverlaging, schaalvergroting, investeren in kennis en innovatie. In 2009: kostprijsverlaging, investeren in kennis en innovatie. In 2010: kostprijsverlaging, arbeidsverlichting, investeren in duurzaamheid. In 2011: investeren in kennis, schaalvergroting, investeren in duurzaamheid, samenwerken in keten. En dit jaar voorzien de boeren en tuinders de meeste kansen door in het investeren in efficiency, investeren in kennis, investeren in duurzaamheid.

Ton van der Scheercheer

Of registreer je om te kunnen reageren.