Home

Nieuws

‘Tuinbouw eigen tewerkstellingsbeleid migranten’

De overheid zal een actievere rol moeten gaan spelen om in de komende decennia de arbeidsmigratie beter te sturen. En voor tuinbouw kan dat betekenen dat meer migranten kunnen worden toegestaan dan nu.

Dat is een van de conclusies van het rapport 'In betere banen' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De auteurs wijzen erop dat de toegevoegde waarde van sommige sectoren belangrijker kan zijn dan het gevaar dat het alleen nog met migranten overeind kan blijven. “Of zijn bepaalde bedrijfstakken zo belangrijk voor onze economie dat het aantrekken van ar­beidsmigranten onvermijdelijk is? Wanneer dit laatste bijvoorbeeld voor de tuinbouw zou gelden, kan ook de rituele dans achterwege blijven die jaarlijks plaatsvindt tussen de minister en de werkgevers over de aanstelling van buiten­landse werknemers voor seizoensarbeid”, stellen de auteurs.

Maar er zijn niet alleen economische voordelen aan arbeidsmigranten, zo stellen de onderzoekers. Zij wijzen op schaduwkanten van de arbeidsmigratie in Europa, zoals overlast voor lokale en regionale bevolking. Zo zouden sommige werkgevers de voorkeur geven aan arbeidsmigranten omdat hun verblijfsstatus bepaalde beperkingen met zich meebrengt. Daardoor is het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om migranten in te huren voor laagbetaalde functies met slechte arbeidsvoorwaarden, zo blijkt uit het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.