Home

Nieuws

Steeds meer banen in de tuinbouw

Zowel de werkgelegenheid als het aantal openstaande vacatures in de tuinbouw neemt sinds 2010 toe. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 van het Productschap Tuinbouw.

Andere opvallende trends zijn de enorme stijging van het aantal flexibele krachten en het feit dat er nog steeds sprake is van een kloof tussen kennis en vaardigheden van schoolverlaters en de behoeften van het bedrijfsleven.

Bedrijven en werkgelegenheid
Het aantal bedrijven in de tuinbouwsector is weliswaar inmiddels gedaald tot 29.400, maar het aantal werkzame personen blijft stijgen en komt uit op 396.000. Sinds 2000 is het aantal flexibele krachten in de tuinbouw met 80 procent toegenomen. Het maakt nu bijna de helft uit van het totaal. Het aantal ondernemers en vaste krachten nam sindsdien af met meer dan 10 procent.

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures in de tuinbouw is sinds 2010 licht toegenomen. Werkgelegenheidsprognoses tot en met 2015 geven een per deelsector wisselend beeld. De helft van de ondervraagde werkgevers verwacht niet dat de werkgelegenheid in de sector over vijf jaar aanzienlijk gedaald zal zijn.

In 2013 verwacht ruim een derde van de werkgevers nieuwe werknemers in dienst te nemen. Zij ramen dat dit zal gaan om 14 procent van het totaal aantal werknemers dat zij momenteel op de loonlijst hebben staan.

Bij de werving van personeel hebben vooral de bedrijven in de glastuinbouw en open teelten last van een negatief imago als werkgever. De meeste werkgevers in deze branches geven aan dat het slechte imago van hun bedrijfstak als werkgever de werving van geschikt personeel moeilijk maakt.

De Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 is te downloaden op de website van het Productschap Tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.