Home

Nieuws

Jonge tuinders willen nieuwe boerenleenbank

De leden van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zien veel potentie in kredietunies, een coöperatief financieringsinstrument dat lijkt op de oude boerenleenbank.

Een kredietunie is een spaar- en kredietvereniging die per bedrijfstak, consumentengroep of regio is georganiseerd en zo een alternatief kan zijn voor bankfinanciering.

Jonge boeren en tuinders discussieerden de laatste maanden over de bedrijfsovername over 30 jaar. Daaruit kwam het model van kredietunie sterk naar voren en een revolverend fonds van Europese landbouwgelden, waaruit zij kunnen lenen. Bij beide modellen is een rol voor de overheid weggelegd. Het kabinet stimuleert de vorming van kredietunies door deze bijvoorbeeld ook toe te laten tot garantieregelingen van de overheid, omdat kleinere bedrijven steeds lastiger leningen krijgen van banken. Daarnaast onderhandelt het kabinet momenteel in Brussel over de toekomst van het landbouwbeleid.

Grond of bedrijf hoeven steeds minder vaak in eigendom te zijn, bleek uit de discussie tussen jonge boeren en tuinders. Pachtconstructies en overname van hypotheken, bijvoorbeeld via pensioenfondsen, kunnen misschien uitkomst bieden. Pensioenfondsen blijven tot dusver juist terughoudend op gebied van investeringen in de land- en tuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.