Home

Nieuws

Huisvesting op agrarisch bedrijf in Noord-Holland

Het provinciebestuur van Noord-Holland wil huisvesting van tijdelijke werknemers bij agrarische bedrijven toestaan.

Het bestuur wil in januari een wijzigingsvoorstel voor de provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie aan Provinciale Staten voorleggen. LTO Noord is blij met het voorstel.

Het provinciebestuur eist wel dat de huisvesting wordt gerealiseerd binnen het agrarisch bouwperceel. De huisvesting mag volgens het voorstel uitsluitend bedoeld zijn ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering en moet een ondergeschikte functie zijn ten opzichte van het agrarische bedrijf zelf. Tenslotte moet de uitstraling van het landelijk gebied intact blijven en wordt gehandhaafd op bijvoorbeeld brandveiligheid en hygiëne.

Voorzitter Siemen Ruiter van LTO Noord afdeling Noord-Holland meent dat met de wijziging van de structuurvisie in een behoefte van bedrijven wordt voorzien. “Tegelijkertijd kan de sector ook zijn verantwoordelijkheid nemen om het tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten deels weg te nemen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.