Home

Nieuws 1 reactielaatste update:24 dec 2012

‘Herstel glastuinbouw in 2014’

De glastuinbouw in Nederland zal in de jaren 2014 en 2015 een belangrijk herstel laten zien. Dat verwacht de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant (TOM).

De TOM stelt haar doelstellingen daaraan af. De ontwikkelingsmaatschappij bestaat tien jaar en heeft haar doelstellingen nog lang niet gehaald, mede door de opeenvolgende crisisjaren voor teeltbedrijven. Bij een herstel in 2014/2015 verwacht de TOM tussen 2017 en 2020 wel klaar te zijn met het revitaliseren van de Brabantse glastuinbouw. Dat economisch herstel is een voorwaarde, omdat grote investeringen gekoppeld zijn aan verplaatsing van bedrijven.

verwachtingen

Het herstel baseert TOM op het feit dat er ook in crisistijd veel bedrijven zijn die een goed rendement halen met belichte tomatenteelt, door nieuwe markten aan te boren (snackgroente), nieuwe producten (honing tomaten), of een stevig merk of concept neer te zetten (Tasty Tom). Daartegenover staan tientallen bedrijven die het niet redden en hun “marktaandeel” noodgedwongen zullen laten aan de collega’s die wel slagen, stelt TOM.

De doelstellingen van TOM zijn het realiseren van circa 555 hectare duurzame glastuinbouwkavel, ruimte bieden aan circa 20 Brabantse glastuinbouwbedrijven die om planologische redenen moeten verplaatsen en een bijdrage leveren aan het saneren van circa 75 hectare glas in kwetsbare gebieden. Op dit moment heeft de TOM 145 hectare verkocht en geleverd, voor 55 hectare in eigendom van tuinders de bestemming gewijzigd en is er circa 70 hectare glas gesaneerd. Door de voorraad van circa 350 hectare uitgeefbare kavels in concentratiegebieden, verwacht de directie de doelstellingen ruim te kunnen halen.

De TOM verwacht zichzelf dan in de periode 2017 tot 2020 op te heffen, al houdt het een slag om de arm, aangezien in de TOM veel kennis is vergaard.

Eén reactie

  • H van der Krogt

    Het zou interessant zijn als in het bericht ook stond waar de TOM haar vooruitzichten op baseert.

Of registreer je om te kunnen reageren.