Home

Nieuws

EZ: terugvorderen GMO is verplicht

Het ministerie van Economische Zaken houdt vast aan het terugvorderen van GMO-gelden, ook als dat tot problemen leidt bij de betreffende telers.

Dat blijkt uit antwoorden van de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op kamervragen. Het terugvorderen is het gevolg van nieuwe inzichten over ten onrechte vergoede milieumaatregelen in de jaren tot 2012.  “Het Europees recht biedt mij dan ook in deze situatie geen ruimte om af te zien van terugvordering. Ook het treffen van maatregelen die er voor zorgen dat de sector geen schade ondervindt van terugvordering, zou er toe leiden dat Nederland in strijd handelt met haar Europese verplichtingen. De Commissie kan in dat geval inbreukprocedures tegen Nederland starten bij het Hof van Justitie”, schrijft Dijksma.

Het ministerie is op de hoogte van mogelijke effecten voor teeltbedrijven wanneer geld terug gevorderd wordt met soms zelfs een boete. Als een teler daardoor geen accountantsverklaring krijgt, is het verkrijgen van een banklening veel moelijker. Maar ook op dit punt stelt Dijksma zich formeel op. “Aan een financieringsbeslissing van een bank ligt een veelheid aan factoren ten grondslag, een accountantsverklaring is daar slechts één van. Deze factoren liggen buiten mijn gezichtsveld en invloedssfeer.”

Uit de antwoorden blijkt dat het Landbouweconomisch instituut LEI na onderzoek ontdekte dat de vergoedingen voor entmateriaal en bestuiving met hommels en bijen feitelijk niet toegestaan zijn. Hoe fors het teruggevorderde bedrag is, wordt niet duidelijk uit deze antwoorden.

Of registreer je om te kunnen reageren.