Home

Nieuws

Beter jaar voor groente- en fruittelers

Na rampjaar 2011 hebben de rendementen op groente- en fruitbedrijven zich in 2012 hersteld. Per 100 euro toegerekende kosten haalden glasgroentebedrijven 99 euro opbrengsten, vollegrondsgroentebedrijven 97 euro en fruitbedrijven 94 euro.

Vorig jaar waren de opbrengsten per 100 euro kosten nog respectievelijk 93, 94 en 82 euro voor glasgroente-, vollegrondsgroente- en fruitbedrijven. Dat maakte het LEI dinsdag bekend. Met name voor de glasgroenteteelt was het Ehec-jaar in de inkomenssfeer een zwart jaar. Het inkomen uit bedrijf kwam uit op een gemiddeld verlies van 57.000 euro. In 2012 is dat hersteld naar een winst van 33.000 euro. Voor de vollegrond en het fruit zijn deze cijfers vanwege afwijkende teeltseizoenen door het LEI nog niet berekend.

Op de melkveehouderijen en vleeskalverenbedrijven na zijn de rendementen voor alle agrarische deelsectoren goed of in ieder geval wijzend op herstel. Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland spreekt dan ook van vernieuwd vertrouwen voor de toekomst. “De vraag naar voedsel neemt toe. Ook zal schaarste ontstaan aan energie en grondstoffen. Een beter rendement geeft meer mogelijkheden daar op voor te sorteren. De agrarische sector is een sterke sector, maar dat wil zeker niet zeggen dat alle bedrijven er sterk voor staan. Lastenverzwaring zijn nu uit den boze en er zijn meerdere goede jaren nodig voor een stevige basis onder bedrijven en dan wel sectorbreed.”

 

Bekijk hier meer informatie over de LEI-cijfers voor fruit, vollegrond en glas.

 

Gemiddelde rentabiliteit en inkomen

(x 1.000 euro) (Bron: LEI)

Opbrengst per 100 euro kosten 2011
Opbrengst per 100 euro kosten (2012)
Glasgroentebedrijven 93 99
Opengrondsgroentebedrijven 94 97
Fruitbedrijven 82 94
Totaal land- en tuinbouw 93 97

 

Gemiddelde rentabiliteit en inkomen

(x 1.000 euro) (Bron: LEI)

Inkomen uit bedrijf, per onbetaalde aje 2011
Inkomen uit bedrijf, per onbetaalde aje (2012)
Glasgroentebedrijven -40 15
Opengrondsgroentebedrijven 33 42
Fruitbedrijven 11 38
Totaal land- en tuinbouw 29 43

 

 

Gemiddelde rentabiliteit en inkomen

(x 1.000 euro) (Bron: LEI)

Totaal inkomen per bedrijf (2011) Totaal inkomen per bedrijf (2012)
Glasgroentebedrijven -57 33
Opengrondsgroentebedrijven .. ..
Fruitbedrijven .. ..
Totaal land- en tuinbouw 62 78

Of registreer je om te kunnen reageren.