Home

Nieuws

'plankosten niet zomaar bij glastelers leggen'

Gemeenten mogen bij nieuwe bestemmingsplannen niet zomaar kosten voor voorzieningen in dat gebied toerekenen aan tuinders, ondanks dat een gebied die bestemming heeft.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wilde kosten toerekenen van de verlengde komkommerweg, maar de Raad van State oordeelt met LTO dat de weg een bredere functie heeft. Het kan niet zo zijn dat tuinders bij uitbreidingsplannen een exploitatiebijdrage voor die hele weg moeten betalen. Uitbreiding zou zo ook mogelijk te duur worden voor tuinders, waardoor herstructurering kan vastlopen, laat LTO weten. “We zijn heel blij met die uitspraak, omdat dit duidelijkheid verschaft voor ook andere gemeentes. Gemeentes moeten duidelijk motiveren welke kosten worden toegerekend”, aldus Leonie Claessen, specialist ruimtelijke ordening van LTO Noord Glaskracht.

Pijnacker-Nootdorp erkent dat met de uitspraak meer duidelijkheid ontstaat. “Ten aanzien van het exploitatieplan heeft de Raad uitgesproken dat de keuze voor het vaststellen een juiste keuze was, maar dat de wijze waarop de komkommerweg aan dit plan is toegerekend onjuist is. Mede vanwege deze toerekening is het exploitatieplan vernietigd. De Raad van State laat de gemeente wel de ruimte eventueel een nieuw exploitatieplan vast te stellen, rekening houdend met de uitspraak. Deze uitspraak biedt ons, maar ook andere gemeenten, meer duidelijkheid bij het opstellen van toekomstige exploitatieplannen.”

Het bestemmingsplan blijft wel van kracht. De gemeente komt met een nieuwe onderbouwing. LTO Noord Glaskracht wil betrokken worden bij de ambtelijke voorbereiding om zo te voorkomen dat pas in de gemeenteraad nog belangen van de tuinbouw worden ingebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.