Home

Nieuws

Westland: géén nieuwe bestuurslaag

De gemeente Westland is voor de vorming van een zogeheten Metropoolregio met Den Haag en Rotterdam. Bestuurlijk moet die regio echter niet te zwaar worden.

Dat staat in de visie die de Westlandse gemeenteraad heeft vastgesteld over deze regionale samenwerking.

“Het moet bij de economische structuurversterking in de Metropool Randstad Zuid niet gaan om het scheppen van nieuwe bestuursstructuren. Concrete economische doelen samen met de ondernemers ontwikkelen voor onze regionale economie, dat is onze stip op de horizon. Westland wil die kar wel trekken”, aldus raadslid Ulbe Spaans.

Een nieuw openbaar lichaam vestigen, zoals de burgemeester Van Aartsen van Den Haag en Aboutaleb van Rotterdam in mei hebben bepleit, ziet de Westlandse raad niet zitten. “Het grote nadeel daarvan is dat te veel en veel te zware bevoegdheden worden neergelegd in een nieuw, niet democratisch gelegitimeerd, openbaar lichaam. Dit werkt verstikkend, omdat het de deelnemers gevangen houdt in stemverhoudingen en in posities. Dat eindresultaat wil de raad van Westland niet. Bovendien tendeert een nieuw openbaar lichaam naar een vierde bestuurslaag tussen gemeenten en provincies.”

De doelstelling van de economische structuurversterking samenhang met een aantal andere beleidsterreinen staat voor de raad van Westland voorop. De uitwerking in concrete doelen naar een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de economische structuurversterking dient nu met kracht ter hand genomen te worden, aldus de raad.

Bekijk ook de weblog van Ton van der Scheer over dit onderwerp.

Of registreer je om te kunnen reageren.