Home

Nieuws

‘Steun overname voor tuinbouw niet voldoende’

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is tevreden met het voornemen van staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken om het budget voor de Jonge Landbouwersregeling te verhogen voor 2013.


Het budget van deze regeling zal in 2013 opgeschroefd worden naar 5,3 miljoen euro. Een jonge boer kan in de drie jaar na bedrijfsovername via de Jonge Landbouwersregeling een investeringssubsidie aanvragen tot 20.000 euro. Tuinbouwportefeuillehouder Jan Enthoven in het NAJK-bestuur denkt dat de steun voor glastuinbouwbedrijven echter niet veel zoden aan de dijk zet. De overnameproblemen zijn veel groter doordat bedrijven in waarde dalen en veel meer gefinancierd is door vreemd vermogen. “De landbouwregeling is een druppel op de gloeiende plaat.”

Toch signaleert Enthoven dat jongeren nog steeds slagen in het overnemen van bedrijven. Hij noemt als voorbeeeld een jonge tomatenteler die recent een 6 hectare groot tomatenbedrijf overnam. “Het helpt als een gerenommeerd tomatenteler achter die overname staat, in dit geval zijn vader.”

Het NAJK denkt dat meer steun mogelijk is voor bedrijfsovername. De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om 70.000 euro per starter te subsidiëren. Dat Nederland hier geen gebruik van maakt is kwalijk, aldus het NAJK. Bij de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 dient dit te worden recht gezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.