Home

Nieuws

Sectorsysteem kost 100 euro per hectare

Een gemiddeld glastuinbouwbedrijf betaalt in 2014 (in vergelijking met 2013) circa 100 euro per hectare meer aan het CO2-sectorsysteem.

Het emissieplafond van 2014 zal ongeveer 3 procent lager komen te liggen om te voldoen aan de jaarlijkse emissiereductie tot 2020. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige CO2-prijs en een aardgasverbruik van 30 kuub per vierkante meter. Dat stelt LTO Groeiservice naar aanleiding van onduidelijkheid over de toekomst van het sectorsysteem. Dat sectorsysteem is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting op aardgas. Die verlaging levert een bedrijf gemiddeld 43.000 euro op, aldus LTO Groeiservice.

Door strubbelingen in de staatssteunprocedure bij de Europese Commissie wordt het huidige CO2-sectorsysteem voortgezet tot en met 2014, nadat het in 2011 is gestart. In dit systeem wordt jaarlijks bepaald of de glastuinbouwsector binnen de CO2-emissieruimte blijft die is afgesproken met de overheid. De CO2-emissie voor de teelt is daarbij bepalend. Bij een overschrijding van deze emissieruimte worden de kosten ervan in rekening gebracht door een verrekening per m3 aardgasverbruik van ieder bedrijf.
Afgelopen voorjaar zijn alle tuinbouwbedrijven opgeroepen hun energieverbruik van 2011 te melden aan het Productschap Tuinbouw. Rond de 90 procent heeft dat inmiddels gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.