Home

Nieuws

Rabo: agribusiness voelt meeste pijn bij financiering

Veranderende regelgeving kan ertoe leiden dat het verkrijgen van bedrijfskrediet een knelpunt wordt voor bedrijven. Banken stellen mogelijk meer eisen en rekenen een hogere rente bij leningen. Dat zullen vooral grootzakelijke bedrijven merken, denkt de Rabobank.

Dat staat in het rapport Visie op 2013 van Rabobank, dat het 'de prijs van een stabiele bankensector' noemt. Primaire bedrijven worden vermoedelijk minder geraakt dan de agribusiness.

Banken moeten toenemend buffers aanhouden. Volgens het IMF, dat waarschuwt voor een kredietcrisis, zullen Europese banken hun kredietportefeuille met in totaal 500 miljard euro verkleinen. Als banken geen nieuw kapitaal kunnen aantrekken, aldus Rabobank, zal in kosten worden gesneden maar ook de kredietportefeuille worden verkleind.

In 2011 bleef het uitstaand krediet van de bank in de Nederlandse agrarische sector na jaren van groei stabiel op 29,1 miljard euro, waar de totale portefeuille van de bank 3 procent groeide. In 2012 is de kredietportefeuille volgens sectormanager Wim Thus gelijk gebleven tot licht gekrompen wanneer de overname van Friesland Bank (750 miljoen euro agrarisch krediet) buiten beschouwing wordt gelaten.

Meer investeringsdrang in de melkveehouderij en akkerbouw en herstel in de sierteelt kan minder vraag vanuit de glastuinbouw en intensieve veehouderij niet volledig compenseren. De stagnatie nu wordt door Thus verklaard uit een kleinere kredietvraag. “In 12 jaar tijd is de kredietportefeuille verdubbeld. Men maakt pas op de plaats. Binnen de bank wordt gesproken over een kleinere hoeveelheid geld die kan worden uitgezet, maar de primaire sector is een kernsector. Pijn zal eerst worden gevoeld bij grootzakelijke bedrijven.”

Minder bankkrediet is voor de zwaar gefinancierde bedrijven een probleem. Voor primaire bedrijven is het aantrekken van eigen vermogen nauwelijks een optie, wat ook maakt dat ze niet goed hun solvabiliteitsratio’s kunnen opkrikken. Ze kunnen hun activiteiten met interne middelen financieren of vreemd vermogen aantrekken. De bank noemt enkele alternatieven voor MKB-ondernemers. Zo kunnen ondernemers binnen een branche een coöperatie of 'kredietunie' oprichten.

Jan Cees Bron (Boerderij)

Of registreer je om te kunnen reageren.