Home

Nieuws

Heffing productschap blijft mogelijk overeind

Opheffing van de productschappen betekent niet automatisch dat boeren en tuinders geen heffingen meer hoeven te betalen. Als het kabinet de medebewinds- en publieke taken en bijdragen aan het topsectorenbeleid zelf niet kan betalen, kan de sector alsnog een forse rekening verwachten.

In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken de taken van de schappen onder te brengen bij de rijksoverheid in de vorm van een agentschap. Bovenop de 27 miljoen euro die het kabinet nu al spendeert aan de wettelijke taken van de schappen komt dan nog eens minstens 31 miljoen voor de bevordering van onder meer dier- en plantgezondheid.

Daarnaast ligt er een rekening van tientallen miljoenen voor het topsectorenbeleid, afhankelijk van hoe de bezuinigingen hierop precies uitvallen. Indien de heffingen worden afgeschaft, betekent dit dat het kabinet jaarlijks mogelijk 70 tot 80 miljoen extra kwijt is, los nog van de overgangskosten.

Anderzijds levert het verdwijnen van de schappen een structurele besparing van zo’n 200 miljoen op. Uit antwoorden van de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom op vragen van de informateurs blijkt dat moet worden overwogen ‘heffingen te blijven opleggen aan ondernemers in de betrokken sector’ als de kosten te hoog zijn.

Volgens het regeerakkoord moeten de taken van de schappen in 2015 zijn ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. De Krom stelt echter dat het omvormen van de schappen tot een agentschap een langdurig proces is. Het wetgevingstraject beslaat zo’n twee jaar plus de tijd die nodig is voor de financiële en juridische afwikkeling. Een te snelle omvorming kan bovendien de continuïteit van de publieke taken in gevaar brengen.

Intussen zijn de schappen zelf druk bezig met een fusie tot de ‘Nederlandse Agroketen Organisatie’, die op 1 januari moet zijn afgerond. In een aan de informateurs gericht lobbystuk benadrukken zij de noodzaak tot afslanking, maar houden vast aan de vorm van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Of en op welke wijze zij met deze reorganisatie doorgaan, willen de schappen nog niet zeggen.

Jeroen Savelkouls (Boerderij)

Of registreer je om te kunnen reageren.