Home

Nieuws 1 reactie

EZ en sector op ramkoers voor GMO-gelden

Het ministerie van EZ bevestigt dat het via uitvoerder PT geld terugvordert van telersverenigingen vanwege ten onrechte verkregen GMO-subsidie. Het ministerie houdt rekening met een stevige confrontatie, omdat de sector zich verzet tegen de opstelling van het ministerie.

Dat blijft echter bij de maatregelen om miljoenen terug te vorderen. Een woordvoerder: “Het ministerie en het Productschap Tuinbouw voeren regelmatig overleg met Dutch Produce Association, vertegenwoordigers van de Nederlandse producentenorganisaties. In dat kader heeft het ministerie vernomen dat de sector van plan is juridische stappen te ondernemen. Nederland is op grond van het Europees recht echter verplicht om ten onrechte betaalde steun terug te vorderen.”

De discussie draait om subsidie voor kosten van gebruik van geënt plantmateriaal. Ten aanzien van de forfaitaire tarieven die werden gehanteerd tot en met 2011 is vastgesteld dat bij het bepalen van de forfaitaire tarieven ten onrechte geen rekening is gehouden met de meeropbrensten als gevolg van het gebruik van geënt plantmateriaal, stelt het ministerie. Voor die jaren vordert het ministerie via uitvoerder PT dus gelden terug.

Op de boetes die vervolgens zijn opgelegd, wil het ministerie niet ingaan. Die lijken het gevolg van de maatregel om gelden terug te vorderen, waardoor GMO-programma’s niet meer kloppen. Het ministerie stelt zich ook daarin strikt op. “Of er aan de producentenorganisaties die ten onrechte (teveel) steun ontvangen hebben op grond van de Europese regelgeving sancties moeten worden opgelegd, is afhankelijk van concrete omstandigheden van geval tot geval. Over de hoogte van het bedrag doen we gedurende de procedure geen uitspraak.”

Eén reactie

  • A.T.H. Vogelaar

    Iedere vorm van subsidie is uit de boze ,behalve bijzondere omstandigheden zoals natuurrampen. De GMO voor bijv de fruitteelt is helemaal een lachertje alwaar de verdeel en heers politiek zegeviert. De subsidie komt niet terecht waar het hoort nl bij de producenten. Theo Vogelaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.