Home

Nieuws

Controle paprikasnuitkever uitgebreid

De voedselautoriteit en inspectiedienst NVWA gaat op meer paprikabedrijven inspecties uitvoeren naar de paprikasnuitkever.

Het 1000 meter-controlegebied rondom de eerdere vier geruimde paprikabedrijven wordt uitgebreid na opnieuw een vondst van de kever op een paprikabedrijf in het Westland. Het betreft een bedrijf dat gelegen is binnen de oude 1000 meter zone, op enkele honderden meters afstand van de eerder aangetaste bedrijven. Er lijkt sprake te zijn van een lichte aantasting. De melding dateert van 25 oktober. Ook voor deze teler is een schaderegeling in het vooruitzicht gesteld, al zal de schade kleiner zijn doordat de vondst vlak voor het einde van de teelt ligt.

Het onderzoek om de mogelijke herkomst van het organisme te achterhalen heeft tot dusver echter nog geen resultaat opgeleverd en zal daarom worden voortgezet.  Om zeker te stellen dat de kas schoon is en om problemen in de nieuwe teelt te voorkomen hebben de sectororganisaties in samenspraak met de NVWA een “schone start”- protocol opgesteld met acties die telers uit voorzorg kunnen nemen in aanvulling op de inspecties van de NVWA. De sectororganisaties hebben paprikatelers in het gebied 2,5 km rond de vondsten dringend geadviseerd het protocol te volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.