Home

Nieuws laatste update:11 okt 2012

Wordt Gino interim-koning?

Maar zo gemakkelijk wordt Gino geen koning. Monda, die toch liever een vrouw als koning wil, roept: “Ik heb genoeg van mannen-bazen, wat is er tegen een koningin?”

Opposa ziet de bui al hangen. Ze denkt: “Als Monda alle vrouwen mee krijgt, zullen ze zeker een beroep op mij doen en dan wordt het moeilijk om te weigeren.”

Opposa besluit tot een heel ongebruikelijke stap. Ze wil een soort commissie in het leven roepen die zich over de gerezen problematiek buigt. Ze begrijpt namelijk heel goed  dat met z’n allen roepen en schreeuwen hoogstwaarschijnlijk tot de verkeerde en in ieder geval tot een ondoordachte beslissing leidt.

Na weer wat heen en weer schreeuwen heeft  Opposa het voor elkaar. Twee apen en één apin, Bondo, Krodo en Blina, die door de hele gemeenschap vertrouwd worden, krijgen de opdracht te adviseren over het koningschap. De drie zonderen zich af en komen na een uur met het resultaat van hun beraadslagingen.

Blina is aangesteld tot rapporteur. Met een heldere stem formuleert zij het advies van de commissie voor de apengemeenschap:

“Gino heeft een zeer bijzondere prestatie geleverd en is daardoor kandidaat nummer 1 voor het koningschap. Maar omdat hij maar zeer kort bij ons is, stellen wij voor hem voor een periode van een jaar als koning aan te stellen.

Gino krijgt wat ons betreft ook een speciale opdracht die hij in dat jaar dient te realiseren. Die opdracht is het zorgen voor werk en welvaart voor onze apengemeenschap. Lukt hem dat niet dan kiezen we een andere koning. De apen zijn doodstil en denken na over het advies van de commissie.

 

De moraal van deze aflevering: de commissie heeft goed begrepen dat je interim-managers meer moet laten doen dan alleen op de winkel passen. Het beste is om ze een duidelijk omschreven opdracht mee te geven en hen daar ook op afrekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.