Home

Nieuws

‘Streep door aardwarmteplannen dreigt’

Als plannen van het ministerie van EL&I met de energieregeling SDE+ doorgaan in 2013 zal een belangrijk deel van voorziene boringen in de glastuinbouw afgeblazen worden.

Dat verwacht het Platform Geothermie dat sterk gekant is tegen de versobering van de voorwaarden voor aardwarmte. Het ministerie van EL&I vindt dat teveel geld uit de regeling nu naar aardwarmte gaat. “De helft van het budget gaat naar geothermie, en ik zou er ook de pest in hebben als ik met windenergie werkte, maar de regeling kijkt vooral naar goedkope energievormen en aardwarmte is dat wel”, aldus voorzitter van het platform Victor van Heekeren. De maatregel lijkt bestaande aardwarmtetuinders niet te raken.

Afgelopen week vond overleg plaats met het ministerie over de plannen met de SDE+-regeling. Daar is duidelijk aangegeven dat de geothermiesector en glastuinbouw tegen zijn. “We gaan hier duidelijk voorliggen, dit remt de ontwikkeling van geothermie. De capaciteit wordt beperkt, er komt een vergoeding voor bronnen tot een capaciteit van 6,2 megawatt thermisch, dat betekent dat diepere boringen ook niet meer uit kunnen.” Daar bestaan wel plannen voor, ook in de tuinbouw.

Voor 2013 verwacht het platfom 10 tot 15 nieuwe aardwarmteprojecten, maar met de huidige plannen met de SDE-+ regeling zal dat aanzienlijk lager worden. “Misschien dat er dan nog maar 3 tot 5 projecten zullen volgen, de kleinere projecten.” Het meerendeel van de boringen vindt nog altijd plaats in de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.