Home

Nieuws

Teeltschade door drift vergoed

Een akkerbouwer moet een bessenteler schadevergoeding betalen nadat een bespuiting op een uienperceel aangrenzende bessenstruiken beschadigde.

De schade bedraagt ruim 35.000 euro. In het voorjaar van 2010 heeft de akkerbouwer op zijn perceel het middel chloorprofam/chloor IPC gespoten. Het middel is ook op het perceel van de zwarte bessenteler terecht gekomen, wat leidde tot een sterk verminderde productie. De bessenteler eist de schadevergoeding omdat het middel een sterk nadelige invloed heeft op de vruchtzetting van de bessenstruiken. De akkerbouwer kon niet weerleggen dat de bespuiting tijdens de bloei had plaatsgevonden.

De bessenteler liet een deskundige een raming maken van de schade door de bespuiting. Via aanvoergegevens van de coöperatie voor zwarte bessentelers kon de gederfde oogst worden vastgesteld. De rechtbank in Middelburg nam deze schadeberekening over en legde de schadevergoeding op aan de akkerbouwer. Daarbij lag de kiloprijs voor de gederfde bessen op 66 cent.

Of registreer je om te kunnen reageren.