Home

Nieuws

Meerdere telersverenigingen met GMO-schorsing

Het Productschap Tuinbouw heeft van enkele telersverenigingen de GMO-betalingen opgeschort. Dat meldt het PT desgevraagd.

“De afgelopen periode zijn er nieuwe inzichten gekomen over de wijze waarop de Europese Commissie de GMO-regeling uitlegt, hoe dit moet worden uitgevoerd en gecontroleerd. Dit resulteert in een stringenter controlebeleid.”

Het PT kan niet zeggen om hoeveel verenigingen het gaat, maar stelt wel dat het gaat om het niet voldoende naleven van de leveringsplicht door de leden en de prijsbepaling door de telersvereniging. De schorsing houdt in dat de verenigingen de gelegenheid krijgen om de werkwijze te corrigeren. Zolang dit niet het geval is, worden betalingen van GMO-subsidies aangehouden.

Over welke verenigingen zijn geschorst en hoeveel het er precies zijn, doet het PT geen mededelingen. Verschillende media maken melding van de schorsing van ZON. Het PT gaat niet in op namen van geschorste telersverenigingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.