Home

Nieuws

Groentenverwerkers halen energiedoel ondanks forse oogst

De groenten- en fruitverwerkende industrie gebruikte in 2011 circa 2.606 TJ (1 terajoule = 1000 miljard joule ) aan energie, ruim 2 procent minder dan in 2010.

Toch was er in 2011 sprake van productieverhoging door minder misoogsten. De besparing komt door energiebesparende maatregelen en een betere lijnbezetting, blijkt uit het rapport van het ministerie van EL&I ‘Resultatenbrochure convenant meerjarenafspraken energiecoëfficiëntie’. Tussen 2005 en 2011 is het energiegebruik met bijna 11 procent afgenomen, vooral door energiebesparende maatregelen en betere benutting van de productiecapaciteit door schaalvergroting en samenvoeging van locaties.

Ook de besparingsdoelen voor 2012 zijn al gehaald door eigen energie-opwekking en inkoop van duurzame energie, stelt het ministerie. Wel verloopt de introductie van procesmaatregelen minder snel dan verwacht, zoals het het gebruik van restwarmte voor drogen, het hergebruik van warm proceswater en het plaatsen van rookgasreinigers.

Ook in de keten vindt besparing plaats zoals de productie van groen gas uit biogas. Ook besparen ze materiaal door over te gaan naar een milieuvriendelijker verpakking.

Of registreer je om te kunnen reageren.