Home

Nieuws

Co Verdaas staatssecretaris landbouw

Den Haag – Co Verdaas wordt de nieuwe staatssecretaris van landbouw. Met het bekend worden van zijn benoeming is het kabinet-Rutte 2 nagenoeg rond.

De nieuwe minister op het departement van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) wordt VVD'er Henk Kamp, nu nog minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het is voor het eerst sinds Sicco Mansholt in de jaren 40 en 50 dat een sociaaldemocraat de landbouwportefeuille krijgt toegewezen. De PvdA leverde tussentijds (1998-2002) alleen een staatssecretaris voor natuur en voedselkwaliteit, in de persoon van Geke Faber.

Verdaas is nu nog gedeputeerde ruimtelijke ordening in Gelderland. Tussen 2003 en 2006 maakte hij deel uit van de Tweede Kamer, waar hij het woord over hetzelfde dossier voerde. Recent roemde hij in zijn column op de PvdA-site de kwaliteiten van partijleider Diederik Samsom.

Henk Kamp, die als minister straks waarschijnlijk de verantwoordelijkheid krijgt over onder meer (duurzame ) energie en het topsectorenbeleid, is een oude bekende van de sector. Hij oogstte de afgelopen jaren veel kritiek door het voor telers onmogelijk te maken Bulgaren en Roemenen in te huren; dit leidde zelfs tot een gang naar de rechter. Niettemin wordt Kamp in landbouwkringen beschouwd als iemand die ondernemersbelangen hoog in het vaandel heeft.

Onduidelijk is nog waar het natuurdossier straks wordt ondergebracht: bij landbouw, of milieu. Volgens één bron zou Kamp er op staan 'een zo stevig mogelijk' ministerie van ELI te willen hebben, wat erop kan wijzen dat er naast handel (dat wordt samengevoegd met ontwikkelingssamenwerking) niet nog meer portefeuilles worden afgestoten. Zeker is dat nog niet.


Vandaag willen VVD en PvdA de formatie-onderhandelingen afronden. Indien de doorrekening van het regeerakkoord op tijd terug is van het Centraal Planbureau zullen Rutte en Samsom zich daar in de loop van de dag over buigen. Daarna leggen zij de bereikte resultaten voor aan hun fracties. Uit eerdere formatieprocedures is gebleken dat er op het laatste moment nog veel kan veranderen.

Jeroen Savelkouls

Of registreer je om te kunnen reageren.