Home

Nieuws 5 reacties

‘Brabant wil gros kleine glasbedrijven op slot zetten’

De Provincie Brabant onderzoekt of het kleine solitaire glasbedrijven tot 3 hectare op slot kan zetten.

Deze bedrijven hebben een beperkt toekomstperspectief, zo stelt Gedeputeerde Staten (GS). GS voorziet dat 30 procent van deze bedrijven zal stoppen in vijf jaar en vreest verrommeling van het landschap. In een onderzoek naar de glastuinbouw in Brabant blijkt dat het verplaatsen van deze bedrijven naar concentratiegebieden niet van de grond komt, ook vanwege de crisis in de sector.

ZLTO is verbolgen over de plannen. De provincie telt 600 solitaire bedrijven en het grootste deel daarvan is niet groter dan 3 hectare, stelt ZLTO-vakgroepvoorzitter glastuinbouw Tiny Aerts. Afgelopen vrijdag bleek dat de Brabantse politiek in meerderheid tegen dit voornemen is, maar toch wil gedeputeerde Yves de Boer dit plan onderzoeken. Aerts: “Als de provincie haar zin krijgt, mogen deze bedrijven geen meter bijbouwen. Ze vormen wel de ruggengraat van de Brabantse glastuinbouw.” Nu hebben deze bedrijven nog mogelijkheden tot uitbreiding, maar onder voorwaarden van landschappelijke inpassing of verduurzaming of zij moeten bijdragen in een saneringsfonds. Een verplaatsing naar concentratiegebieden als AFC-Nieuw Prinsenland en Deurne is voor veel bedrijven niet te financieren. De doelstelling om in 2015 minimaal 75 procent van het glas in zulke concentratiegebieden te herplaatsen wordt niet gehaald. Dat percentage blijft steken op 59.

De saneringsgelden worden nu vooral ingezet voor stoppers. Gedeputeerde Staten verwachten al voor 2015 de beoogde 75 glasbedrijven te saneren. Met de negentien nog geplande saneringen wil de provincie extra haast maken. De crisis in de tuinbouw zorgt dat meer bedrijven deze maatregel als stoppersregeling zien. Aerts juicht die extra inzet wel toe. Verder wil de provincie dat telers die kleinere teeltondersteunende kassen willen plaatsen daarvoor eerst moeten uitzien naar vrijkomende kassen.

Laatste reacties

 • C.N. AMMERLAAN

  Dom, Brabant. Een voorbeeld vind ik biologisch producerende glastuinbouwbedrijven. Deze kunnen - vanwege ziektedruk - niet in centra overleven, hebben ook economisch bestaansrecht en hebben daardoor het recht zich te kunnen blijven ontwikkelen.Die worden dus opgejaagd of via juridische weg tot saneren gedwongen. Bezint, eer ge begint, Brabant.

 • P Van Oers

  Glastuinbouwbedrijven liggen al aan de ketting. Regeling die uitbreiding toestaat d.m.v. bijdrage aan saneringsfonds en/of landschappelijke inpassing is ook al geblokkeerd.
  Brabant moet echt na gaan denken over maatwerkoplossingen. Uitroken is geen oplossingen en werkt verrommeling alleen maar in de hand.
  Daarnaast kan niet ieder bedrijf richting concentratiegebieden verplaatsen. Bijv. als restwarmte wordt afgenomen van nabijgelegen bedrijven of indien sprake is van volledig biologische teelt.
  Momenteel staan er al nagenoeg onverkoopbare bedrijven leeg en te verpauperen! Niet bevorderlijk voor de toch al beroerde beeldvorming omtrent kassen.

 • L Vertommen

  Grote bedrijven of beter hun financierders hebben natuurlijk hun politieke mannetjes: 'oei we hebben teveel glas gezet. Laten we er zo veel mogelijk anderen uitknikkeren. Alle methoden zijn goed.'
  Waarom komt stap geen stap verder?
  En de lege bedrijven: er is geen oplossing als ze niet verkocht raken om god weet welke reden. Dat heeft niets met verrommeling, maar alles met onze regeltjesmaatschappij gecombineerd met bank(g)ieren te maken.

 • Berkvens plantenhandel

  Goed. Brabant doet dit goed. De wereld is groter dan NL. Elders is de energie goedkoper. Daar is tuinieren wel rendabel. Het gas komt uit Rusland. Russen weten ook wat een tomaat is. Zonder 'bijstand' en subsidie gaat hier alle overaanbod verdwijnen.

 • Fabian R

  Ja, er spelen veel zaken op dit gebied in deze regio. Maar denk ook aan de profit van deze sector, WKK en modulerend vermogen is echt interessant. Zeker in deze gebieden waar veel afnemers van Electriciteit zijn. Bundel je krachten (Mw) en je bent bij elkaar groter dan een standaard E-centrale en met een top rendement.
  Ik zie zat mogelijkheden (als energie-specialist) Denk aan bio-industrie, gezamelljk inkopen van gas, verkoop van E en inzet regel (intraday) en noodvermogen. Optimaliseren is het sleutelwoord. 1 groot contract doet meer wonderen dan 10 kleintjes. Zijn er trouwens discussiegroepen van tuinders of verenigingen?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.