Home

Nieuws

Tuinbouwbelang in internationale erkenningen

Iinternationale erkenningsregelingen zijn een succesfactor voor de tuinbouw, concludeerden sprekers tijdens een feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Naktuinbouw directeur John van Ruiten.

Drie gastsprekers gaven tijdens het jubileum invulling aan het thema ‘Feest van Erkenning’. Esther de Lange, lid van het Europees Parlement namens het CDA, constateerde dat een feest van erkenning niet altijd een feest van herkenning is. Cultuurverschillen in de Europese Unie met 27 lidstaten maken het Europese beleid minder voorspelbaar. Bovendien verandert de wijze van besluitvorming, omdat het Europese Parlement daarin een grotere rol gaat spelen. De tuinbouwsector kan daarop inspelen door helder te communiceren met de maatschappij en de politiek. Timing en een goede kapstok zijn daarbij van belang. Volgens de Lange zijn allianties met organisaties en beleidsmakers in andere landen belangrijker zijn dan ooit, om daarmee de gezamenlijke Nederlandse belangen te dienen.

Politiek te beïnvloeden kaders
Namens de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit hield Inspecteur Generaal Wim Schreuders een beschouwing over onderlinge samenwerking. Naktuinbouw heeft taken overgenomen van de PD en volgens hem blijk gegeven van initiatief en innovatievermogen. Het bedrijfsleven draagt nu meer eigen verantwoordelijk dan voorheen en dat zorgt voor een doelmatige en efficiënte organisatie van kwaliteitsborg en fytosantitaire controle. De nVWA gaat vooral uit van risicogericht toezicht binnen de wettelijke kaders, onder andere op de taken die Naktuinbouw uitvoert. Die kaders zijn geen rotsvaste gegevens, maar zijn door het bedrijfsleven langs politieke weg te beïnvloeden.

Uitgangsmateriaal
Orlando de Ponti, oud-voorzitter van de International Seed Federation, ging in op de succesvolle publiek-private samenwerking in de sector uitgangsmateriaal, waarin Naktuinbouw een sleutelrol speelde en speelt. Voorbeelden zijn het mondiaal erkende NAL-certificaat voor laboratoria van zaadbedrijven en het International Seed Health Initiative en het Technologisch TopInstituut Groene Genetica. Mede daardoor vindt hij de tuinbouw het toonbeeld van een geslaagde maakindustrie, waarvan de Nederlandse overheid het belang dient te erkennen en onderkennen.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.