Home

Nieuws

Telers starten met QSense

Er is een start gemaakt met het project QSense voor het ontwikkelen van een praktisch analyse- en adviessysteem waarin sensoren, plantmodellen, gewasregistratie en economische factoren worden gecombineerd tot een teeltadvies.

Op 2 september is de eerste interactieve QSense bijeenkomst voor telers gehouden, bij SO Natural in Moerkapelle. Tijdens de interactieve bijeenkomst konden deelnemers kennis nemen van het thema plantfysiologie. In volgende bijeenkomsten staat kennisopbouw en kennis delen centraal (waaronder werken met sensoren en modellen).

Ervaring opdoen
QSense is een initiatief van CropEye, Green Q, Global Grow Services, WUR-Glastuinbouw en LTO Groeiservice. Om de eisen voor het op te zetten praktisch toepasbare analyse- en adviessysteem vast te stellen, wordt tot april 2012 op zes bedrijven intensief gewerkt met sensoren, plant- en groeimodellen, door de ondernemers en de kennisdragers. Vanuit de ervaring van het werken met sensoren en (plant)modellen vindt ontwikkeling van het analyse- en adviessysteem plaats. Huidige sensoren, groei- en plantmodellen geven namelijk meetwaardes, maar nog geen aansluitend advies waarmee de grenzen van het teeltklimaat beter zijn op te zoeken en te bewaken. Onder de bedrijven die ermee starten zitten twee paprikabedrijven.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.