Home

Nieuws

'Teler dupe onscherpe regelgeving'

De Nederlandse regels rond het inzetten van buitenlandse zzp’ers is niet scherp. Tuinders krijgen daarover van de overheid pas achteraf uitsluitsel, als het te laat is.

Dat zegt Gerard van der Grind van LTO Nederland, morgen in Groenten & Fruit Magazine. De onduidelijkheid over wat in het spraakgebruik nog steeds Polen-constructies heet maakt het voor LTO ook onmogelijk haar advieswerk goed te doen. “Controle-instanties zoals de Arbeidsinspectie geven nooit vooraf aan wat wel en niet kan. Pas als ze daadwerkelijk op het bedrijf controleren geven ze aan hoe het zit. Wij kunnen als LTO vooraf dus niet goed adviseren. Want wij weten ook niet waar de grens ligt.”

Rekening en risico
Zogenoemde Polen-constructies zijn nu vooral in zwang bij het werken met Roemenen en Bulgaren, voor wie nog steeds een tewerkstellingsvergunning is vereist. De tuinder verkoopt zijn product als het nog niet geoogst is. De buitenlandse ondernemers oogsten het dan voor eigen rekening en risico. Of er inderdaad geen tewerkstellingsvergunning nodig is en geen premies voor werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen is een vraag die vooraf niet beantwoord kan worden.

Lees meer in de septembereditie van Groenten & Fruit Magazine.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ton van der Scheer

Of registreer je om te kunnen reageren.