Home

Nieuws

Subsidie voor milieuvriendelijke installaties

Er is subsidie beschikbaar voor investeringen in één of meer nieuwe milieuvriendelijke machines of installaties, waarmee ondernemers de waterkwaliteit kunnen verbeteren of energie kunnen besparen en over kunnen schakelen naar hernieuwbare energie voor eigen energiegebruik.

Het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en de Waterschappen De Dommel en Brabantse Delta stellen een subsidieregeling opengesteld van 18 oktober tot en met 15 november 2010. De volgorde van ontvangst bepaalt de verdeling van het budget.

Investeringscategorieën
Er zijn vijf investeringscategorieën, waarvan de vijfde alleen voor ondernemers in
de provincie Noord-Brabant is. Ondernemers mogen één aanvraag indienen, maar
kunnen wel voor meerdere categorieën subsidie aanvragen.
1. De bewerking van dierlijke mest
2. Het plaatsspecifiek toedienen van meststoffen bij open teelten
3. A. De vergroting van de mestopslagcapaciteit tot 7, 8 of 9 maanden
B. De vergroting van de mestopslagcapaciteit tot minstens 9 maanden
(extra bedrag voor melkveehouders binnen waterschapgebied Dommel en
Brabantse Delta)
4. Het produceren van hernieuwbare energie voor het landbouwbedrijf
5. Een voorziening voor de opslag van perssap en percolatiewater of het
scheiden van schoon en vervuild hemelwater (alleen voor bedrijven in
Noord-Brabant)

Budget
LNV stelt € 6,4 miljoen beschikbaar voor de eerste vier investeringscategorieën. De provincie Noord-Brabant stelt € 1.600.000 beschikbaar voor de vijfde categorie. De aanvraag
Ondernemers kunnen de subsidie digitaal aanvragen in ‘Mijn dossier’. Per nieuwe machine of installatie moeten zij een offerte meesturen. De budgetten worden verdeeld op volgorde van ontvangst.


Bron: Dienst Regelingen, LNV

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.