Home

Nieuws

Seizoenarbeid gemakkelijker en goedkoper

LTO Nederland heeft met de belastingdienst voor leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties afspraken gemaakt over de inzet van seizoenwerkers. De kosten voor seizoenarbeid gaan voor de werkgever omlaag en de seizoenwerker krijgt een hoger nettoloon.

De regeling is per direct toe te passen en geldt alleen voor overuren. De administratieve lasten gaan bovendien omlaag, omdat individuele werkgevers geen aparte afspraken meer hoeven te maken met de belastingdienst. LTO-bestuurder Mans Vulto (Sociale Zaken) is blij met de afspraken. "Dit draagt bij aan onze doelstellingen om werknemers aan ons te binden. Het helpt bovendien mee om schijnconstructies te voorkomen die zich richten op de verlaging van loonkosten."

Gemakkelijker en goedkoper
Seizoenwerk wordt gemakkelijker en goedkoper, stelt Vulto. Bovendien gaat de werknemer er volgens hem behoorlijk op vooruit. "Daar komt nog bij dat de regeling het aantrekkelijker maakt seizoenarbeiders in dienst te nemen. De kostenverhouding tussen werken via een uitzendbureau en in dienst nemen, verschuift in de richting van reguliere dienstverbanden."

Belast wordt onbelast
Kern van de afspraak is de cafetariaregeling, waarbij de werknemer zelf kan uitmaken op welke wijze hij zijn loon betaald krijgt. De werknemer kan hiermee zijn voordeel doen door de arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op zijn persoonlijke omstandigheden, terwijl hij tevens gebruik kan maken van de fiscale mogelijkheden. De regeling betekent, dat de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon. De werkgevers, die voor de regeling opteren, moeten de afspraken vastleggen in een arbeidsovereenkomst.

Maximaal acht maanden
Seizoenarbeiders maken extra kosten om in ons land te kunnen werken, zoals bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting, reiskosten en levensonderhoud. Deze extra kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden binnen de regeling met bruto loon netto uitbetaald worden. De regeling geldt per kalenderjaar voor maximaal acht maanden per werknemer. Die periode kan in meerdere delen worden opgeknipt en is alleen van toepassing op de door de werknemer gemaakte overuren.
De oogst in de fruitteelt is intussen op gang gekomen en de NFO gaat er vanuit dat veel meer ondernemers en medewerkers dan voorheen van de regeling gebruik zullen maken. De regeling is ook interessant voor andere sectoren die met seizoenwerk te maken hebben.

Bron: LTO - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.