Home

Nieuws

Middenkader in tuinbouw nog in ontwikkeling

Op veel tuinbouwbedrijven is de middenkaderpositie volgens het LEI nog volop in ontwikkeling. Dit verandert de rol van de ondernemer. Hun middenkaderfuncties zijn vaak aantrekkelijker dan zij zelf denken.

Dit zijn enkele conclusies uit het LEI-onderzoek ‘Naar een professioneel middenkader op agrarische bedrijven’. Conclusies uit het onderzoek zijn dat soms schaalvergroting wordt toegepast zonder aanpassing van de personele organisatie. Dit kan leiden tot een moeizame reparatie achteraf.
Bij de komst van middenkader verandert de rol van de ondernemer. Hij of zij hoeft niet meer bezig te zijn met de dagelijkse gang van zaken. Of het middenkader goed functioneert, hangt af van de vraag of de ondernemer voldoende mee verandert.

Scheiden aansturing teelt en personeel
Binnen de middenkaderfunctie op bedrijven is er een tweedeling naar ‘bedrijfsleider’ en ‘teamleider’. De teamleider stuurt het personeel aan. De bedrijfsleider heeft een breder takenpakket en is niet alleen verantwoordelijk voor de arbeid maar ook voor de teelt. Het is echter niet fair om te verwachten dat één persoon de competenties voor beide verantwoordelijkheden volledig met zich meebrengt. De aansturing van mensen drijft vooral op persoonlijkheid en leiderschap. De aansturing van de teelt is vooral kennisgedreven.

Betrekken bij strategievorming
Het is van belang dat de ondernemer het middenkader betrekt bij de strategievorming en de daaraan gekoppelde arbeidsontwikkeling van het bedrijf. Ondernemers gaan in de praktijk echter nog niet zo ver dat dit ook gebeurt. In de tuinbouw- en boomkwekerijsector kan men op dit gebied nog grote stappen maken.
De middenkaderfunctie is uitdagender dan vaak gedacht wordt. Ondernemers laten dit onvoldoende zien en beseffen soms niet dat hiermee een aantrekkelijke vacature gecreëerd wordt.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.