Home

Nieuws

MVO-verkenning glastuinbouw naar politiek

Diederik Samsom, Tweede Kamerlid van de PvdA, kreeg vandaag een exemplaar van de MVO-verkenning van de glastuinbouwsector uitgereikt.

Samson kreeg het rapport uit handen van Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Ook de Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf van de SGP en Bruno Braakhuis van Groen Links waren bij de overhandiging aanwezig.

Streven
De MVO-verkenning geeft een actueel beeld van de doelstellingen, de ambities en de initiatieven die lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele glastuinbouwsector, dus ketenbreed. In het rapport staan per thema, zoals arbeid, energie, CO2, productveiligheid, verpakkingen, logistiek, ruimtelijke ordening en water de ambities die de gehele glastuinbouwsector op dit vlak nastreeft. Soms is dat in streefcijfers omschreven, zoals bij energie en gewasbescherming, maar een zaak als ‘maatschappelijke betrokkenheid’ van de sector is moeilijk in cijfers te vatten en dus wordt dit geïllustreerd met voorbeelden van partijen in de keten.

Ongeveer vijfhonderd bedrijven hebben door vragen te beantwoorden meegeholpen aan de inhoud van de verkenning. Volgens Nico van Ruiten is het de bedoeling om vanaf volgend jaar een sectorbreed MVO-jaarverslag te maken. “Dus waarin alle sectoren van de tuinbouw vertegenwoordigd zijn.” Het overhandigde MVO-boekwerk is geen officieel MVO-jaarverslag omdat de gegevens niet toereikend waren. Samsom nam het boekwerk graag aan. "Ik kom niet uit een boerenfamilie maar ik ben voor de sector gevallen", zo zei hij. "De tuinbouw opereert sneller dan andere sectoren op het gebied van innovaties in energie. Als er ondernemers in Nederland zijn, dan zitten ze in de kassen."

Aan de verkenning hebben de organisaties LTO Nederland, Frugi Venta, ADN, DPA, MVO Nederland, VBN, Plantum NL en Productschap Tuinbouw gewerkt en de verkenning wordt gefinancierd door het PT.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.