Home

Nieuws 1 reactielaatste update:4 okt 2010

LTO positief en hoopvol over regeerakkoord

LTO is positief gestemd over het concept regeer- en gedoogakkoord. Het schept volgens voorzitter Albert Jan Maat wel verwachtingen van het nieuwe kabinet. Maat betreurt wel het wegvallen van het zelfstandige ministerie LNV.

In het regeerakkoord hebben de VVD, het CDA en de PVV het belang van de land- en tuinbouw in Nederland onderstreept. LTO is daar content mee. LTO-voorzitter Albert Jan Maat: ,,We zijn positief en hoopvol over de hoofdlijnen van dit akkoord." LTO gaat voor ruimte voor duurzame ontwikkeling en het regeerakkoord biedt hiervoor perspectief.

In het akkoord wordt voor de overheid financieel-economisch gezien terecht de tering naar de nering gezet, meent LTO. Beheersing van de staatsschuld en rijksuitgaven draagt bij aan een beperkte inflatie en lage rentestand, wat voor agrarische ondernemers van groot belang is. Een prikkelend beleid voor ondernemerschap en passende accenten op enerzijds economie en anderzijds vernieuwing, kennis en onderzoek bieden kansen voor de land- en tuinbouw en de hele agrosector. ,,Het is aan ondernemers om daarop in te spelen en kansen te benutten. Zo ontstaat meer ruimte om te ondernemen”, aldus Maat.

Plannen voor duurzame energie
Het doel om bureaucratie en regeldruk terug te dringen, krijgt ook bij LTO veel bijval. Maat: ,,LTO gaat er vanuit dat dit kabinet het niet bij woorden laat, maar straks daden toont.” Positief is LTO over de plannen voor duurzame energie door een SDE+ met een meer stabiele financieringsvorm. Die regeling zal ook kansen moeten bieden voor biomassa en kleine energieproducenten.  

Maat is wel teleurgesteld over het feit dat LNV als zelfstandig ministerie wegvalt. "Het besluit over het ministerie van LNV in een land, dat overal ter wereld waardering krijgt vanwege de bijzondere prestaties van de agrarische sector, is betreurenswaardig”, zo reageert hij. Tegelijkertijd verwelkomt LTO de nieuwe naam van het ministerie, namelijk Economie, Landbouw en Innovatie. De keuze voor behoud van de waterschappen is een goede volgens Maat, "mits de invloed van grondgebruikers voldoende wordt geborgd.” LTO roept het kabinet wel op om te blijven werken aan de Nederlandse beeldvorming in het buitenland. Een sterke exportpositie vereist van het kabinet een scherpe focus op goede handelsbetrekkingen.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Verschuren

    Het is op elk denkbaar sociaal en economisch gebied een slecht regeerakkoord waaruit 1 ding blijkt. Wilders heeft Rutte en Verhagen in dienst genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.