Home

Nieuws

Geen extra lasten met EU-middelenbeleid

De wijziging van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen zal niet leiden tot extra kosten voor ondernemers of administratieve lasten.

Dat verzekert landbouwminister Gerda Verburg in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 14 juni 2011 moeten de regels in Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Kern daarvan is een zonale toelating van middelen in de Europese Unie. Daarbij wordt Europa in drie zones verdeeld en toelating in één van de lidstaten in een dergelijke zone betekent toelating in de gehele zone.

Met name de VVD is bevreesd voor extra lasten voor ondernemers. Volgens Verburg is daar geen reden toe. Het nieuwe stelsel voorkomt dubbele beoordelingskosten voor de industrie en de bepaling dat het gebruik van middelen moet worden geregistreerd, wijkt nauwelijks af van de bestaande situatie.

Tijd genoeg voor alternatieven
De zonale toelating betekent niet dat maatwerk per Europese lidstaat onmogelijk is. Het staat alle landen vrij een beoordeling opnieuw uit te voeren en op basis van specifieke omstandigheden tot een ander resultaat te komen. Hiervoor kunnen zowel landbouwkundige als milieutechnische argumenten worden aangedragen.

Dat op termijn bepaalde stoffen worden verboden, hoeft er volgens Verburg niet toe te leiden dat teelten uit Nederland verdwijnen. Zij stelt dat de industrie tijd genoeg heeft milieuvriendelijke alternatieve middelen te vinden.

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.