Home

Nieuws

Eigen MVO-platform voor de tuinbouw op komst

Dit najaar komt er een sectorbreed MVO-platform voor de tuinbouw.

Het doel van dit platform is om de ontwikkelingen op mvo-gebied ketenbreed in de gehele tuinbouwsector, dus alle tuinbouwsectoren, te volgen, de kennis en informatie hierover te delen, maar vooral ook om verantwoordelijkheid af te leggen op het gebied van mvo naar de overheid en burgers.

Sectorale platforms
Binnen de tuinbouwsector bestaan al veel initiatieven op het gebied van MVO, zo bestaan er voor verschillende deelsectoren al MVO platforms. Zo is er een platform voor de sectoren bomen, bollen en hoveniers. Glami vervult zo'n rol voor de glastuinbouwsector. Deze platforms worden momenteel geheel of gedeeltelijk, door het PT gefinancierd. Voor de sectoren vollegrondsgroenten, fruit en champignons is geen MVO actief. Deze sectorale platforms hebben vooral tot doel maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemers in de sector te stimuleren en faciliteren. Ook spelen de sectorale platforms een belangrijke rol om met overheden en milieuorganisaties tot afspraken te komen.

Het MVO-platform Tuinbouw zal voor de overheid en de maatschappij echter het aanspreekpunt worden binnen de tuinbouwsector als het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO-platform wordt ook in het leven geroepen omdat de SER dit wil. In het MVO-platform zitten afgevaardigden van de diverse tuinbouwketens.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.