Home

Nieuws

Honderden polissen brede weersverzekering

Een kleine vijfhonderd bedrijven heeft zich verzekerd tegen alle weersrisico’s via de brede weersverzekering. Dat blijkt uit navraag bij Dienst Regelingen.

Volgens Dienst Regelingen zijn er ruim duizend subsidieaanvragers aanvragers geweest voor de brede weersverzekering. Echter, slechts een kleine 500 bedrijven heeft ook daadwerkelijk voor 15 mei een verzekering afgesloten en is verzekerd.

Premiebedrag
Volgens Dienst Regelingen gaat het naar schatting om in totaal circa 5,5 miljoen euro subsidiabele premie (dat is zonder poliskosten en assurantiebelasting). De kleinste polissen zijn een paar duizend euro waard, de grootste ruim anderhalve ton. Bedrijven die meedoen aan de brede weersverzekering krijgen een deel van de premie vergoed door LNV. Telers kunnen van LNV tot 65 procent subsidie krijgen op de premie.

LNV heeft vier verzekeraars goedkeuring verleend om de brede weersverzekering te voeren. Dat zijn: AgriVer B.A., Vereinigte Hagel, Onderlinge Weerschade Verzekering U.A., en Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij OFH U.A.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.