Home

Nieuws

Goede kansen biologische grondontsmetting

Uit oriënterend onderzoek van PPO-AGV en Wageningen UR Glastuinbouw blijft dat biologische grondontsmetting met gefermenteerd organisch materiaal werkt en kansen biedt.

De biologische grondontsmetting is een alternatief voor stomen. Bij biologische grondontsmetting wordt gefermenteerd organisch materiaal met een bekende en vaste samenstelling ondergewerkt en vervolgens wordt de grond afgedekt met plastic. Na het afdekken van de grond met plastic ontstaan zuurstofloze omstandigheden en komen natuurlijke omzettingsprocessen op gang. Bij deze processen komen stoffen vrij die een ontsmettend effect hebben op de grond. Schadelijke aaltjes, zoals het wortellesie aaltje, en complexe overlevingssporen van de verwelkingsziekte Verticillium dahliae worden gedood. De ontsmetingsmethode moet verder praktijkrijp gemaakt voor toepassing in de chrysantenteelt en andere grondgebonden teelten onder glas. Daartoe is meer onderzoek nodig.

Effectief maar langzaam
De biologische grondontsmettingsmethode vraagt echter twee tot vier weken tijd. Dat is ten opzichte van het reguliere stomen lang. Die langere tijd is nu nog een knelpunt voor een brede toepassing van biologische grondontsmetting in de praktijk. Een mogelijk voordeel ten opzichte van stomen is wel dat de ontsmettende werking wel over een langere periode zou kunnen standhouden. Om deze en andere vragen over de nieuwe ontsmettingsmethode te kunnen beantwoorden, is verder onderzoek nodig.  Omdat de methode interessant is voor alle grondgebonden teelten en omdat er veel energie te besparen is, zal het onderzoek zich niet alleen op chrysant richten maar ook op andere grondgebonden teelten.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.