Home

Nieuws

Tuinbouw verantwoordt duurzaam beleid

Het PT-bestuur heeft besloten een MVO-platform op te richten, waarmee de tuinbouwsector verantwoording af kan leggen aan overheid en maatschappij over de duurzaamheid van de tuinbouw.

Het PT-bestuur ziet het afleggen van verantwoording over de duurzaamheid als verantwoordelijkheid van alle deeltuinbouwsectoren samen, omdat overheid en burgers ook geen onderscheid tussen deelsectoren die bij het PT actief zijn (bloembollen, bloemen, bomen, groenten & fruit en hoveniers). De overheid wenst ook één aanspreekpunt voor MVO te krijgen. Daarnaast verzocht de Sociaal-Economische Raad om een sectoraal ketenverslag over internationaal MVO.
 
Monitoren

Het platform gaat MVO-ontwikkelingen in markt en maatschappij monitoren, zodat de tuinbouw daar op in kan spelen met MVO-prestaties en publiciteit. Er zal jaarlijks een internationaal MVO-ketenverslag worden opgesteld.  
Bij het PT gaan bestaande activiteiten op in het nieuwe platform, zodat geen extra menskracht of geld nodig is. Iedere deelsector binnen het PT behoudt daarnaast zijn eigen bestaamde platform, dat milieuprestaties in beeld brengt, milieubeleid formuleert en ondernemers informeert en stimuleert over MVO-beleid.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.