Home

Nieuws

Rusland versoepelt residu-eisen import

Na bemiddeling door hoge vertegenwoordigers van de Europese Comissie heeft Rusland de residunormen voor geïmporteerde groenten en fruit versoepeld.

In de meeste gevallen worden nu de MRL’s geaccepteerd zoals die in Europa zijn gelijkgeschakeld. Met de acceptatie van de Europese normen wordt de export vanuit alle EU landen vergemakkelijkt. Rusland is, onder anderen, een belangrijke klant van Nederland en Spanje.

De export naar Rusland werd in 2008 opeens veel moeilijker, omdat vanaf dat jaar een strikte naleving van de in Rusland geldende normen omtrent residuen van bestrijdingsmiddelen, evenals nitraat en nitriet, werd geëist. Dit betekende onder meer dat aangetroffen sporen van producten die niet in Rusland waren geregistreerd direct tot een invoerverbod konden leiden.

Spanje
Volgens de Spaanse overkoepelende organisatie FEPEX, groeide de export vanuit Spanje tussen 2004 en 2008 fors, maar daalde de uitvoer na invoering van de nieuwe normen ineens flink.

In 2009 werd in totaal ruim 11.000 ton tomaat naar Rusland geëxporteerd, wat een afname van 28 procent betekent ten opzichte van 2008. De export van komkommer bedroeg een kleine 4.000 ton, slechts de helft van het jaar daarvoor.

Ook de export van aubergine werd tussen 2008 en 2009 met een derde gereduceerd. In Spanje hoopt men nu terug te kunnen keren naar de groeicijfers van voor 2008.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jan van der Blom, correspondent Spanje

Jan van der Blom, correspondent Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.