Home

Nieuws 1 reactie

PT test ruimere inspraak bij projecten

Het Het PT-bestuur heeft besloten een ruimere inspraakmogelijkheid van heffingbetalers te gaan testen, waarbij hun mening wordt gepeild en meegenomen in besluitvorming over geldbestedingen bij projectvoorstellen.

Voorafgaand aan vergaderingen van sectorcommissies wil het PT ondernemers per e-mail attenderen op de bijeenkomst en de agenda. Via een online onderzoek legt het PT dan project- en onderzoeksvoorstellen voor aan de ondernemers, met doel en kosten.


Voor of tegen

Ondernemers kunnen dan snel en eenvoudig aangeven of ze voor of tegen het voorstel zijn en waarom. De sectorcommissie krijgt de uitkomst van de peiling voorafgaand aan de vergadering te zien, zodat ze dit bij hun besluitvorming kunnen betrekken.
In het najaar vindt eerst een test plaats, op basis waarvan het bestuur over verdere introductie van de inspraakmogelijkheid kan beslissen.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser


Eén reactie

  • no-profile-image

    boomkwekerij roovershof

    jullie zijn 50 jaar te laat

Of registreer je om te kunnen reageren.