Home

Nieuws

LNV en EZ worden samen een departement

Het Paars-pluskabinet waarover wordt onderhandeld, krijgt minder ministers dan er ministeries zijn. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks koersen af op acht tot tien ministers. Zij moeten de huidige dertien departementen besturen. EZ en LNV zullen samen worden gevoegd in een kerndepartement.

Volgens De Volkskrant melden ingewijden dat er scenario’s circuleren waarbij GroenLinks en D66 genoegen nemen met elk één minister. VVD en PvdA krijgen elk drie ministersposten. In totaal komen er dan dus acht ministers. Het kabinet-Balkenende IV telde bij de start in februari 2007 twee keer zoveel ministers.

Kernkabinet
Nu streven de informateurs van Paars-plus naar een ‘kernkabinet’, zo zeiden Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) dinsdag voor aanvang van hun werkzaamheden. Ze noemden zelf geen aantallen. Zijn er minder ministers dan departementen, dan kan de dagelijkse leiding van het ministerie in handen komen van een staatssecretaris.

Zodra de onderhandelaars het eens zijn over het bedrag aan bezuinigingen en het saldo dat aan het eind van de kabinetsperiode op de begroting moet staan, komt naar verwachting al de indeling van het nieuwe kabinet en de departementen aan de orde.

Het pleidooi voor minder ambtenaren stond in elk verkiezingsprogramma. Het bezuinigen op ‘de bureaucratie’ was bij vrijwel alle kiezers een onomstreden voorstel.

Kerndepartementen
Behalve een kernkabinet kan er, op termijn, ook een beperkt aantal kerndepartementen komen. De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst (PvdA), heeft de weg naar samenvoeging van ministeries al voorbereid. Onder druk van het CDA schreef ze in april vorig jaar een plan waarbij ministeries vanaf 2014 gaan ‘samenwonen’. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Zo wordt er in de buurt van het Centraal Station in Den Haag een kolossaal koepelministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken gebouwd. Het gebouw, ‘De Kroon’, komt op de plaats van de inmiddels gesloopte woonflat de ‘Zwarte Madonna’.

Naast dit ‘veiligheidsministerie’ trekken Verkeer en Waterstaat en VROM bij elkaar in (‘Ruimte’). Sociale Zaken gaat naar Volksgezondheid, Economische Zaken naar Landbouw. De samenvoeging van Buitenlandse Zaken en Defensie ging om praktische redenen niet door, maar ook die combinatie ligt voor de hand.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Esther de Snoo

Of registreer je om te kunnen reageren.