Home

Nieuws

Vooral 'onwerkbaar weer' voor boomteelt

Totaal hebben 34 bedrijven die vallen onder de CAO Open Teelten van de regeling ‘onwerkbaar weer’ gebruik gemaakt. Het ging om 78 werknemers.

Het gros van de bedrijven (25) waren boomkwekerijen. Vier van de 34 bedrijven was een vollegrondsgroentebedrijf en één fruitteeltbedrijf. De cijfers zijn nog niet officieel, want de uiteindelijke cijfers komen van het UWV die de bedrijven uitbetaalt.

ww-uitkering
De regeling ‘onwerkbaar weer’ werd dit jaar voor het eerst ingesteld voor de CAO Open Teelten (vollegrondsgroenteteelt, boomkwekerij, fruitteelt, bloembollenteelt en akkerbouw). Bedrijven uit deze sectoren die in februari tot en met maart te kampen hadden met het extreem slechte weer waardoor er niet gewerkt kon worden, konden gebruik maken van de regeling. Werkgevers konden op dagen dat door extreme weersomstandigheden niet gewerkt kon worden, een ww-uitkering krijgen van 75 procent van het dagloon. De regeling werd begin maart bekend, maar werkte met terugwerkende kracht.

De regeling ‘onwerkbaar weer’ moet nog geëvalueerd worden door werkgevers en werknemers.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.