Home

Nieuws 1 reactie

Voedselketen verspilt 2 miljard euro

Het ministerie van LNV heeft een factsheet gemaakt waarin staat wat het ministerie doet aan het beleidsvoornemen om voedselverspilling in 2015 met twintig procent te verminderen. Het bevat onder andere een overzicht van alle activiteiten tegen voedselverspilling.

Uit de factsheet blijkt dat de consument is 8 tot 11% van de voeding die hij koopt, weggooit en dat komt totaal uit op 2,4 miljard. In kilo’s gaat het om ten minste 50 kg per persoon. In de voedselketen gaat het om circa € 2 mld euro. Dat is 30% tot 50% in bepaalde sectoren. Daarbij gaat 10% tot 20% verloren bij de productie, 2% tot 10% in de industrie en handel en 3% tot 6% in retail en out-of-home-markt.

Verspilling
‘Weggooien’ betekent niet per se dat het voedsel in het geheel niet wordt gebruikt. Zo worden bijvoorbeeld in de voedselverwerkende industrie veel reststromen benut voor compostering, biomassa of voor diervoeder. Dit betekent echter wèl ‘verspilling’ als de voedselresten niet zo goed mogelijk verwaard worden, bij voorkeur met behoud als voedsel voor menselijke consumptie.

Acties op bewustwording
Het LNV-beleid is erop gericht om bewustwording van voedselverspilling te vergroten. LNV ziet voor zichzelf met name een rol in de agendering, facilitering en, waar nuttig en
mogelijk, procesondersteuning. In de factsheet staan meer dan 35 acties die LNV initieert of waar zij een voortrekkersrol in speelt als het gaat om het tegengaan van voedselverspilling. Zo heeft LNV bijvoorbeeld een aanvraag lopen voor Postbus 51-campagne, loopt er een initiatief om een prijsvraag uit te zetten waarbij ondernemers en consumenten zich aan kunnen melden als goede voorbeeld over hoe je door ketensamenwerking voedselverliezen kunt voorkomen of verminderen en ook zal er in het onderwijs aandacht besteed worden aan voedselverspilling.

Bekijk hier de factsheet van LNV.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Verschuren

    Begrijp ik het goed, als we de meest negatieve percentages bij elkaar optellen hebben we dus tot 47% verspilling?

    Wat is de definitie van overaanbod eigenlijk?

Of registreer je om te kunnen reageren.