Home

Nieuws

Tuinbouwcluster krijgt 'langere polsstok'

Tijdens de bijeenkomst van Frugi Venta werden donderdag 17 juni de voorlopige plannen gepresenteerd van Greenport Holland International. Doel van dit initiatief is de internationale kansen voor het Nederlandse tuinbouwcluster goed te benutten.

De stuurgroep Greenport Holland International is samengesteld op initiatief van Greenports Nederland. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van AVAG, Frugi Venta, DPA en VBN. Het definitieve rapport wordt binnen een maand gepresenteerd, maar Edwin Lambregts van Berenschot gaf voor de leden van Frugi Venta alvast een korte presentatie. Centrale vraag is hoe het tuinbouwcluster tot een systeemsprong komt om het Nederlandse aanbod mondiaal te kunnen versterken?

Actieve houding
De wereldbevolking groeit en nieuwe markten ontwikkelen zich in rap tempo. Dat biedt de komende decennia kansen voor de tuinbouw, maar alleen een goed georganiseerd en samenwerkend cluster kan die kansen ook daadwerkelijk benutten. Nederland is koploper op gebied van duurzame tuinbouwtechnologie, maar de internationale concurrentie staat niet stil. Bovendien is geconstateerd dat veel projecten stuklopen doordat de betrokken partijen geen ingang hebben bij de belangrijkste instanties in een land. Die rol zou Greenport Holland International moeten gaan vervullen. Of zoals stuurgroeplid Harm Maters van AVAG, het platform van toeleveranciers van de glastuinbouw, het zei: “Doel is de Nederlandse tuinbouwsector een langere polsstok te geven. Het gaat om een actieve houding van alle betrokken partijen, zodat de sector adequaat kan reageren als zich een mogelijkheid aandient.”

Bron: Groenten & Fruit  Auteur: Roger Abbenhuijs  Foto: ANP

Roger Abbenhuijs  Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.