Home

Nieuws

Subsidie voor jonge landbouwers

LNV stelt € 7.200.000 subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die een bedrijf hebben overgenomen, of zijn gestart, en daardoor weinig financiële ruimte meer hebben voor investeringen.

De subsidieregeling, waaraan ook provincies bijdragen, is opengesteld van 1 juli tot en met 13 augustus
2010. Maximaal 25% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking. De aanvrager kan minimaal € 20.000 aanvragen, en maximaal € 100.000. Als het budget van de subsidieregeling wordt overschreden wordt er geloot.


Aanvraag
Belangstellenden kunnen de subsidie via internet aanvragen, in Mijn dossier op de website van het loket van LNV. Ook een gemachtigde kan de aanvraag doen. Op de site staan ook de voorwaarden, het machtigingsformulier en verdere uitleg over de vestigingseis.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.